El­bi­ler uden skat og­så til næ­ste år

BT - - NYHEDER -

El­bil­e­je­re fik i går en hånds­ræk­ning fra re­ge­rin­gen, der har be­slut­tet at for­læn­ge af­gifts­fri­ta­gel­sen for de elek­trisk drev­ne kø­re­tø­jer med et år. Det op­ly­ser Skat­te­mi­ni­ste­ri­et i en pres­se­med­del­el­se.

I øje­blik­ket er el­bi­ler i Dan­mark fri­ta­get for af­gif­ter, men ord­nin­gen er sat til at slut­te til nytår.

Re­ge­rin­gen har nu sat 300 mil­li­o­ner kro­ner af til af­gifts­for­læn­gel­sen på næ­ste års fi­nans­lov. Det be­ty­der dog og­så, at for­læn­gel­sen skal ved­ta­ges af den re­ge­ring, der får mag­ten ef­ter det kom­men­de valg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.