’’

BT - - SUNDHED - Git­te Fors­berg Bøj­sen

Nog­le gan­ge mi­ster jeg helt fø­lel­sen i et ben, så det gi­ver ef­ter un­der mig, og jeg fal­der

me­re end et år.

» En test fra Tys­kland har på­vist, at jeg har neu­ro­bor­re­li­o­se, « si­ger Git­te. Syg­dom­men er en sjæl­den føl­ge­syg­dom til bor­re­li­o­se og kan på­vir­ke blandt an­det ner­ve­sy­ste­met, hjer­tet og gi­ve gigt­lig­nen­de symp­to­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.