D om at kun­ne dø’

N. Nu kæm­per Git­te Fors­berg Bøj­sen for at kom­me til Tys­kland og r en al­vor­lig in­fek­tion med bor­re­li­o­se

BT - - SUNDHED -

ling, men fo­re­lø­big er der langt op til de over 100.000 kro­ner, som den ty­ske be­hand­ling kan ko­ste. Git­te Fors­berg Bøj­sen me­ner selv, at det er hen­des sid­ste ud­vej.

» Får jeg ik­ke hjælp, så dør jeg i det dan­ske sund­heds­sy­stem. Lang­somt, men sik­kert. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.