Sko­vens se­je­ste dyr

BT - - SUNDHED -

Neu­ro­bor­re­li­o­se

I sjæld­ne til­fæl­de sker det, at en in­fek­tion med bor­re­lia- bak­te­ri­en ud­vik­ler sig al­vor­ligt og sæt­ter sig i ner­ve­sy­ste­met. Der er 200- 300 til­fæl­de om året af neu­ro­bor­re­li­o­se her­hjem­me. Her kan der op­stå nak­ke­stiv­hed, ho­ved­pi­ne, mu­skel­lam­mel­ser, især i an­sig­tet, og ner­ve­s­mer­ter. Nog­le får og­så symp­to­mer fra hjer­tet. Neu­ro­bor­re­li­o­se kan i langt de fle­ste til­fæl­de hel­bre­des med an­ti­bi­o­ti­ka. I sjæld­ne til­fæl­de vil en ube­hand­let in­fek­tion kun­ne fø­re til en kro­nisk neu­ro­bor­re­li­o­se, li­ge­som man kan få kro­nisk led­be­tæn­del­se og kro­ni­ske for­an­drin­ger i hu­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.