Rus­sisk far­tøj løbsk i rum­met

BT - - NYHEDER -

EF­TER­LYS­NING

Et ube­man­det rus­sisk rum­far­tøj kan ha­ve kurs mod Jor­den, ef­ter det mis­lyk­ke­des at sam­men­kob­le far­tø­jet med den In­ter­na­tio­na­le rum­sta­tion, skri­ver The In­de­pen­dent.

En em­beds­mand op­ly­ser til me­di­et, at man har mi­stet kon­trol­len over kaps­len, og at den nu mu­lig­vis har ind­ledt en nedstig­ning mod Jor­den.

Den mis­lyk­ke­de sam­men­kob­ling med­før­te in­gen ska­de på rum­sta­tio­nen, og det er end­nu uvist, hvad der for­år­sa­ge­de pro­ble­mer­ne med at kob­le kaps­len til rum­sta­tio­nen. Kon­tak­ten til far­tø­jet for­svandt dog al­le­re­de, da det blev ad­skilt fra den raket, der brag­te det ud i rum­met.

Iføl­ge den se­ne­ste op­da­te­ring fra Na­sa fra nat­ten til i går for­sø­ger rus­si­ske fly­kon­trol­lø­rer at kom­mu­ni­ke­re med far­tø­jet og få ad­gang til da­ta fra de­res sta­tio­ner i Rusland.

Hvor stor en trus­sel kaps­len ud­gør mod Jor­den, er end­nu uvist. BNB

Har du set det­te rum­far­tøj? Rusland har mi­stet kon­takt til far­tø­jet, ef­ter en til­kob­ling til den In­ter­na­tio­na­le rum­sta­tion mis­lyk­ke­des. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.