’’

BT - - KULTUR - Bill Mur­ray

Jeg har det bed­re, når jeg har det sjovt

Bill Mur­ray er nem­lig en mand, der al­tid hol­der mu­lig­he­der­ne åb­ne. Må­ske kø­ber han et hus på det sted, fi lmen bli­ver op­ta­get - det var så­dan, han fandt sit nye hjem i Charl­ston. Og hvis Bill Mur­ray en­de­lig får brug for en fl ybil­let hjem igen, er pen­ge al­drig et pro­blem.

Sten­rig og even­ty rly­sten

Li­ge si­den gen­nem­brud­det med ’ Ghost­busters’ har Bill Mur­ray nem­lig væ­ret én af ver­dens mest eft er­s­purg­te sku­e­spil­le­re. Og iføl­ge For­bes Ma­ga­zi­ne er han i dag god for det, der sva­rer til en lil­le mil­li­ard kro­ner.

» Bill gør alt det, som vi an­dre drøm­mer om at gø­re. Han er den mest im­pulsi­ve per­son, jeg ken­der. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.