Tak

BT - - KULTUR -

’ St. Vin­cent’ er ik­ke Bill Mur­rays bed­ste fi lm. Men ma­nuskrip­tet er trods en lidt kli­ché­ag­tig ker­ne ud­mær­ket. Og med su­veræ­ne Mur­rays hjælp bli­ver re­sul­ta­tet helt godt. Stjer­nen fra fi lm som ’ Lost in Trans­la­tion’, ’ Ghost­busters’ og ’ Gro­und­hog Day’ spil­ler her den let ond­skabs­ful­de og ar­bejds­lø­se enspæn­der Vin­cent. Rus­sisk lu­der Han får til da­gen og vej­en ved at ta­ge en­de­lø­se lån i sit lil­le hus i Brook­lyns for­stæ­der. Han drik­ker, ry­ger, gam­b­ler og dyr­ker sex med en rus­sisk lu­der ( Na­o­mi Watts) én gang om ugen. Og da gnav­pot­tens nye na­bo, Mag­gie, spil­let af Me­lis­sa McCart­hy, mang­ler

ho­eg@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.