Bill Mur­ray i varm komedie

BT - - KULTUR -

FILM

’ St. Vin­cent’ KOMEDIE- DRA­MA **** **

én til at pas­se søn­nen Oli­ver eft er sko­le­tid, mel­der Vin­cent sig næ­sten fri­vil­ligt - for 11 dol­lar i ti­men.

Læg­ger hjer­tet i

Selv­føl­ge­lig læ­rer Vin­cent nu Oli­ver al­le de ’ for­ker­te’ ting - som at slås og gam­b­le. Selv­føl­ge­lig be­gyn­der hans gam­le for­ste­ne­de hjer­te lang­somt at kom­me til li­ve. Og selv­føl­ge­lig kun­ne 64- åri­ge Bill Mur­ray spil­le den­ne rol­le i søv­ne. Men det gør han ik­ke. Bill Mur­ray væl­ger nem­lig al­drig en rol­le, som han ik­ke kan li­de.

Og når Vin­cent og Oli­ver nu går til he­ste­væd­de­løb, på bar og ud i bag­ha­ven for at læ­re knyt­næ­ve­tek­nik, så for­nem­mer man en æg­te ke­mi og spil­leg­læ­de imel­lem Mur­ray og hans un­ge med­spil­ler Ja­e­den Lie­ber­her.

Fil­mens in­struk­tør Ted Mel­fi er ukendt. Men han har ty­de­lig­vis en god for­nem­mel­se for si­ne sku­e­spil­le­res stær­ke si­der. Og selv­om ’ St. Vin­cent’ som sagt ik­ke skri­ver fi lm­hi­sto­rie, så fø­ler man sig godt og respekt­fuldt un­der­holdt.

Me­lis­sa McCart­hy, Ja­e­den Lie­ber­her og Bill Mur­ray i ’ St. Vin­cent’.

Fo­to: Scan­box

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.