KLAS­SI­KE­REN: Klas­si­ker fyl­der 30

BT - - KULTUR -

Ti­tel: The Bre­ak­fast Club. In­struk­tion: Jo­hn Hug­hes. År: 1985

IN­STRUK­TØR JO­HN HUG­HES var én af de få, der kun­ne kom­bi­ne­re kult med kas­sesuc­ces. Og bort­set fra ’ Ale­ne hjem­me’ har in­gen af hans fi lm dan­net sko­le som ’ The Bre­ak­fast Club’. Fem me­get for­skel­li­ge gym­na­sie- ele­ver skal sid­de eft er på en lør­dag. For­skel­le­ne bli­ver til fæl­les­skab. fø­lel­ser­ne får frit løb. Og til sidst føl­ger Simp­le Minds det he­le til dørs med hit­tet ’ Don’t You For­get About Me’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.