Ero­tisk spæn­ding uden ero­tik og uden spæn­ding

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

FILM

’ The Loft ’ DRA­MA ** ****

Den­ne ame­ri­kan­ske ver­sion af et bel­gisk bi­o­grafh it fra 2008 skul­le vist­nok væ­re en spæn­dings­fi lm med en slags ero­ti­ske un­der­to­ner. Men desvær­re er ’ The Loft ’ hver­ken ero­tisk el­ler for den sags skyld sær­ligt spæn­den­de.

Fem gift e mænd le­jer en læk­ker lej­lig­hed, hvor de kan skift es til at hyg­ge sig med el­ske­rin­der­ne og ud­le­ve de­res vil­de ero­ti­ske fan­ta­si­er. Men drøm­men bli­ver til et ma­re­ridt, da de i lej­lig­he­den fi nder li­get af en ukendt kvin­de og en il­de­vars­len­de be­sked skre­vet på væg­gen - i blod.

Dår­lig samvit­tig­hed

Nu mel­der den dår­li­ge samvit­tig­hed og pa­ra­noi­a­en sig for fuld skrue. In­gen ved, hvem de kan sto­le på. Og mens ko­ner­ne fat­ter mi­stan­ke, og ven­ner­ne for­vand­les til mistænk­som­me fj en­der, fal­der fi lmen fra hin­an­den i et or­gie af halv­hjer­tet sku­e­spil og klod­set di­a­log.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.