Kær­lig­heds- festi­val

BT - - FESTIVAL- SOMMER -

Der var ik­ke no­gen ind­be­ret­te­de til­fæl­de af vold i lø­bet af de tre da­ge, Wood­sto­ck- festi­va­len va­re­de i 1969. Må­ske bort­set fra, da ak­ti­vi­sten Ab­bie Hoff - man ind­t­og sce­nen un­der en pau­se i The Whos kon­cert og be­gynd­te at ta­le om den fængs­le­de me­dak­ti­vist Jo­hn Sin­clair. Pe­te Towns­hend smed Hoff man ud, og ram­te ham med sin gu­i­tar­hals.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.