Grøn Kon­cert , he­le som­me­ren

BT - - FESTIVAL- SOMMER -

Her går he­le over­skud­det som sæd­van­ligt til dan­marks han­di­cap­pe­de. Og som no­get helt nyt lan­ce­rer festi­va­len og­så sin egen fo­to­kon­kur­ren­ce. Find op­skrift en på hjem­mesi­den og brug hash­tag # GK15 - Vin­de­ren fi ndes på­Fa­ce­book i au­gust. Jacob Hau­gaard ( fo­to) er kon­fe­ren­ci­er for 26. gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.