Eri­e­da­ge

BT - - FESTIVAL- SOMMER -

val, og de voks­ne er og­så lidt ’ fe­de­re’, når de er på festi­val. «

Emil ser de fl este kon­cer­ter sam­men med sin far, som han de­ler mu­siks­mag med. Til som­mer med især Dizzy Mizz Lizzy og Suspekt som de­res fæl­les ’ ho­ved­nav­ne’. el­ler an­det, vi li­i­i­ge skal ind at se. Men jeg nå­e­de da ind i et telt og så Vild $ mith ale­ne en halv ti­mes tid sid­ste år, mens mi­ne for­æl­dre sad og spi­ste. «

We­e­ken­den in­den Vig Festi­val sam­les fa­mi­li­en for før­ste gang på Roskil­de Festi­val. Fa­mi­lie­fa­de­ren med par­tout­bil­let, mens re­sten af fa­mi­li­en slut­ter sig til lør­dag aft en, der jo af­run­des af den 72- åri­ge eks- be­at­le Paul McCart­ney, som og­så Ida ken­der fra en ny­lig Be­at­les- tema­dag i sko­len.

Fa­mi­li­en Bent­ved vil alt i alt bru­ge mini­mum en god fe­ri­eu­ge på de­res sam­le­de festi­va­lak­ti­vi­te­ter i som­me­ren 2015, for­u­den ot­te- ni da­ge på for­skel­li­ge festi­va­ler og open air- kon­cer­ter hver for sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.