Ska­gen Festi­val, 2.- 5. juli

BT - - FESTIVAL- SOMMER -

I 2002 var der kri­se hos én af lan­dets ab­so­lut smuk­ke­ste festi­va­ler. Men si­den er sku­den ble­vet vendt. Sid­ste år vi­ste et lil­le, men sik­kert over­skud. Og i år præ­sen­te­res fi ne nav­ne som Se­ba­sti­an ( fo­to), So­u­ve­nirs og Tom Do­novan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.