Lil­la lyk­ke

BT - - FESTIVAL- SOMMER -

Bed­ste og vær­ste mu­si­kop­le­vel­se på Roskil­de Festi­val? Bed­ste: » Det var min all- ti­me fa­vo­rit Prin­ce i 2010. Det var ba­re et så vel­spil­len­de band. 70.000 men­ne­sker. Kæm­pe­stort. « Vær­ste: » Sam­me år hav­de jeg og­så glæ­det mig til at hø­re Mu­se, men de fi k ba­re al­drig fat i pu­bli­kum. Men på Roskil­de Festi­val er der hel­dig­vis så me­get an­det, man kan op­le­ve, hvis no­get skuff er lidt. «

Prin­ce på Roskil­de Festi­val 2010.

Fo­to: Martin Ro­se­nau­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.