HVIS JEG KUN­NE BE­STEM­ME...

BT - - FESTIVAL- SOMMER - David Bowie. Ma­rie Key.

Hvil­ke band vil­le Christine An­tor­i­ni hy­re, hvis hun var boo­k­er på Roskil­de Festi­val? David Bowie: » Det vil­le væ­re me­ga­fedt at ha­ve Bowie som en ’ ol­die but gol­die’. « D- A- D: » Det gam­le, fe­de rock band, jeg al­tid har hørt, men som er ’ still go­ing strong’. Jeg så ger­ne D- A- D der­ne­de igen. « Dizzy Mizz Lizzy: » Jeg er helt op­pe at kø­re over, at Dizzy er be­gyndt igen. Jeg så dem på Roskil­de i 1996, hvor de blæ­ste al­le om­kuld. Jeg gad godt at ha­ve dem med på ’ min’ festi­val. « De Ene­ste To: » Jeg sy­nes, Som­mer og Kvamm er fan­ta­sti­ske sam­men. Ud over at det er mu­sik, jeg kan li­de, så la­ver de sim­pelt­hen en fest med pu­bli­kum. « Ma­rie Key: » En mand som Ja­ck Whi­te er fan­ta­stisk. Men jeg sy­nes, der og­så skul­le væ­re et fe­mi­nint touch på li­sten, så jeg er nå­et frem til Ma­rie Key. Hun er en un­der­spil­let mus, når man ser hen­de, men hun la­ver ba­re så sinds­syg fl ot bal­la­demu­sik. « ( Ma­rie Key op­træ­der på Roskil­de Festi­va­len 2015, red.)

Dizzy Mizz Lizzy med Tim Christensen i front på Smuk­fest. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.