Thy Rock 26. - 27. ju­ni, Thi­sted

BT - - FESTIVAL- SOMMER -

Ud­over an­dre top­nav­ne som Me­di­na og Dizzy Mizz Lizzy har Thy Rock i Thi­sted og­så gen­dan­ne­de Gnags på pro­gram­met. Og fe­sten i det nord­jy­ske er kun én af man­ge. Gnags er nem­lig ik­ke ale­ne et af lan­dets æld­ste band ( 1966). Med over 26 som­mer­kon­cer­ter er de og­så et af de trav­le­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.