’ Der er kun for­nær­mel­ser mel­lem Li­am og mig’

BT - - FESTIVAL- SOMMER -

No­el har al­drig væ­ret bleg for at si­ge sin ufor­be­hold­ne me­ning om lil­le­bror Li­am Gal­lag­her. De to fi k de­res mu­si­kal­ske gen­nem­brud sam­men i ban­det Oa­sis med. » Han er ik­ke det bed­ste sted i dag, og ved næ­sten ik­ke, hvad han skal fi nde på. Jeg var cho­ke­ret, da jeg hør­te, at Be­a­dy Eye ( Li­ams band, red.) split­te­de op. Jeg tro­e­de, at Gem, An­dy og ham var ’ li­ke that’. De er et godt band, men ik­ke go­de sangskri­ve­re. Li­am har brug for en stærk sangskri­ver. Du og jeg, vi er be­sat­te af mu­sik, men vi mang­ler beg­ge det, som Mor­ris­sey og Li­am har, den der ting, ha- ha. Jeg har ik­ke set Li­am i no­gen tid, og når jeg en­de­lig gør, er der kun for­nær­mel­ser, så det gi­ver ik­ke rig­tig me­ning. «

Iføl­ge Daily Mir­ror plan­læg­ger Li­am og No­el en re­u­ni­on. For at sco­re kas­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.