’’

BT - - FESTIVAL- SOMMER -

High Flying Birds – i re­a­li­te­ten et so­lo­al­bum. Et pro­jekt, der har haft stør­re suc­ces, end bå­de No­el selv og det me­ste af omver­de­nen hav­de reg­net med. 12 ud­solg­te kon­cer­ter i London, der er led i en læn­ge­re tur­néræk­ke, der og­så har bragt ham til Dan­mark fl ere gan­ge de se­ne­ste år.

Og som No­el in­di­ke­rer, så er det ik­ke li­ge­frem lan­ge, gen­ne­m­ar­bej­de­de ta­ler til pu­bli­kum, han svæl­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.