Amy Wi­ne­hou­se ’’

BT - - FESTIVAL- SOMMER -

Det var trist med hen­des død. Det er al­tid lidt me­re cho­ke­ren­de, når det er en pi­ge, der ta­ger en over­do­sis. Hvis det er en fyr, tæn­ker du: ’ well, rock’n’roll, ba­by’, men når det er en pi­ge, ’ fuck­ing hell’. Der skul­le ha­ve væ­ret én til at red­de hen­de, en kæ­re­ste el­ler en el­ler an­den

Gal­lag­her med en væ­sent­lig år­sag til, at han i dag har lagt stof­fer med me­re på hyl­den. Hans ko­ne Sa­ra. Fo­to: Afp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.