Da­mon Al­barn, ær­kefj en­den i 90er­ne ’’

BT - - FESTIVAL- SOMMER -

Må­ske skul­le vi fuck­ing la­ve no­get sam­men,’ sag­de Da­mon sid­ste som­mer, da jeg be­søg­te ham i hans stu­die, og han spil­le­de ’ Eve­ry­day Ro­bots’ ( so­lo- al­bum 2014, red.) for mig. og jeg sag­de ’ Yeah’. Så får vi se, hvad der sker. Men hvis Da­mon kom­mer med no­get, så vil jeg væ­re in­ter­es­se­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.