Po­li­ti­ken om ’ Grand Prix’

BT - - FESTIVAL- SOMMER -

’ Der er en gift ig ma­ge­lig­hed over det til­ba­ge­læ­ne­de, P4- ven­li­ge tem­po på ’ Os idi­o­ter’ og navn­lig før­stesing­len ’ Halv­nø­gen’, som ik­ke klæ­der ban­det sær­lig godt. Det gør det kun me­re sært, når man nu kan mær­ke mas­ser af bå­de rast­løs­hed og ener­gi i san­ge­nes tek­ster. Jeg vil­le øn­ske, at det kom bed­re til ud­tryk i mu­sik­ken’.

**** **

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.