Faith No Mo­re, Tin­der­box

BT - - FESTIVAL- SOMMER -

AN­BE­FA­LER: St­eff en Jun­ger­sen an­be­fa­ler Faith No Mo­re på Tin­der­box. Så­dan an­meld­te van­co­u­ver­s­un. com de­res kon­cert 16. april: ’ Pat­ton var i fi n form, da ban­det drø­ne­de gen­nem et over­sta­digt sæt, hvor høj­de­punk­ter­ne var klas­si­ke­re ’ Epic’, ’ Mid­li­fe Cri­sis’ et cover af Com­mo­do­res ’ Ea­sy’ Det var en bizar, kar­ne­val- ag­tig gen­fød­sel, kry­dret med Pat­tons punk- me­tal knur­ren og ka­rak­te­ri­sti­ske hu­mo­ri­sti­ske stil’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.