Len­ny Kravitz, Smuk­fest

BT - - FESTIVAL- SOMMER -

AN­BE­FA­LER: Ko­mi­ke­ren Car­sten Eske­lund vil se Len­ny Kravitz på Smuk­fest. Her er en ti­ck­et­ma­ster- bru­gers anmeldelse af en Kravitz- kon­cert i ja­nu­ar i år: ’ Jeg har set Kravitz man­ge gan­ge, men det­te var no­get spe­ci­elt. Det var spi­ri­tu­elt og be­væ­gen­de. Per­fekt og ele­gant. Len­ny er vok­set som kunst­ner og det er helt ty­de­ligt i hans op­træ­den. Len­ny er det nye 50’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.