BT om D- A- D på Smuk­fest 2014

BT - - FESTIVAL- SOMMER -

’ Lagt sam­men be­vi­ste ban­det end­nu en gang, at det uden til­løb kan tæn­de den vil­de­ste ro­ck­fest - uan­set at der strengt ta­get bur­de me­re lyd på Jesper B’s vo­kal og gu­i­tar og Pe­der­sens 83 bas­gu­i­ta­rer. Så­dan en D- AD- kon­cert er så me­get an­det end en kon­cert. Det er en om­fav­nel­se mel­lem br­dr. Bin­zer og et pu­bli­kum, der vil dem li­ge så me­get som omvendt’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.