Gaff a om D- A- D på Co­pen­hell 2014

BT - - FESTIVAL- SOMMER -

’ Trom­mesla­ger Laust Son­ne hav­de ved kon­cer­ten til­med 15 års ju­bilæum i ban­det, og ... for­stod jeg, hvad der var med til at hæ­ve kon­cer­ten fra at væ­re en re­mi­ni­s­cens fra for­ti­den: Laust Son­nes stor­trom­me sad så præ­cist og vi­rilt i ska­bet, at skul­le de æl­dre band­med­lem­mer hvi­le på laur­bær­re­ne og ru­ti­nen, så var net­op stor­trom­men et kon­stant wa­ke up call’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.