’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jesper Lar­sen, sport­s­chef i Ski­ve

Hvis Jakob skal her­fra, er det mig, der skal skri­ve un­der - og jeg har ik­ke skre­vet un­der på no­get som helst

Der Nord­s­ch­leswi­ger, som er en tysk­spro­get, men dansk ba­se­ret avis, der har det ty­ske min­dre­tal i Søn­derjyl­land som må­l­grup­pe, skri­ver, at Søn­derjy­ske for 125.000 kro­ner kan få 33- åri­ge Jakob Mi­chel­sen som ny ch­eftræ­ner. Den op­lys­ning vil Jesper Lar­sen ik­ke kom­men­te­re på.

Har im­po­ne­ret

Jakob Mi­chel­sen har im­po­ne­ret med op­ryk­ker­hol­det Ski­ve, som han i den­ne sæ­son har ført til en nu­væ­ren­de sjet­te­plads i 1. di­vi­sion, og han lig­ner nu Søn­derjy­skes næ­ste træ­ner, hvis man skal tro Der Nord­s­ch­leswi­ger.

Jo­hn­ny Møl­by har og­så væ­ret nævnt som et em­ne til træ­ner­sæ­det i Søn­derjy­ske, men han har an­gi­ve­ligt tø­vet på grund af in­ter­es­se fra Vi­borg, der ef­ter­hån­den lig­ner en sik­ker op­ryk­ker til Su­per­liga­en.

Og­så Ove Pe­der­sen har væ­ret bragt i spil, da hans kon­trakt med OB ud­lø­ber til som­mer, men han har iføl­ge Der Nord­s­ch­leswi­ger fle­re til­bud fra 2. og 3. Bun­des­liga, som han tyg­ger på.

BT har i fle­re om­gan­ge for­søgt at få en kom­men­tar fra Jakob Mi­chel­sen og Søn­derjy­skes sport­s­chef, Hans Jør­gen Hay­sen, men det har desvær­re ik­ke væ­ret mu­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.