10, 9, 8 ....

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VID­STE DU...? Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk

Nat­ten til søn­dag går den ame­ri­kan­ske gav­f­lab Floyd Maywe­at­her i rin­gen mod den fi­lip­pin­ske fol­ke­helt Man­ny ’ Pa­c­man’ Pa­cqui­ao til år­tiets stør­ste bok­se­brag.

Det er en kamp, de to bok­se­re i åre­vis har und­gå­et. Men en flom­me­fed løn­po­se har få­et al­ver­dens bok­se­fans’ vå­de­ste drøm til at gå i op­fyl­del­se. Maywe­at­her tje­ner tæt på en mil­li­ard kro­ner nat­ten til søn­dag - mens Pa­cquaio nø­jes med om­kring 700 mil­li­o­ner kro­ner.

Her er 10 ting, du - må­ske - ik­ke vid­ste om de to bok­sei­ko­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.