ER DE KØBT ELL

Knap halv­de­len af de dan­ske VM- spil­le­re, der i går an­kom til Ostra­va i

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tre år me­re i Ham­burg. Et år me­re i Linköping. Fo­to: Jan Kors­gaard To år me­re i Ham­burg. To år me­re i Fre­de­riks­havn. Mar­tig­ny. Et år me­re i Et år me­re i Oskars­hamn. Kon­trakt­løs. Ser på for­skel­li­ge mu­lig­he­der. Kon­trakt­løs. To år me­re i Malmö. Et

SÅ­DAN SER DEN PA­TRI­CK BJOR­K­STRAND

MED­VE­SCAK ZA­GREB:

Et år me­re i Med­ve­scak, hvis klub­ben bli­ver i KHL. El­lers kon­trakt­løs. MOR­TEN MAD­SEN HAM­BURG FRE­EZERS: NI­CHLAS HARDT LINKÖPING: MOR­TEN GRE­EN

SCHWENNINGER WILD WINGS:

Kon­trakt­løs. Rung­sted er BTs bud, men et par ting skal fal­de på plads. JULI­AN JAKOB­SEN HAM­BURG FRE­EZERS: MAT­HI­AS BAU HAN­SEN FRE­DE­RIKS­HAVN WHI­TE HAWKS: KI­RILL STARKOV RED ICE MAR­TIG­NY: ANDERS POUL­SEN OSKARS­HAMN: THOMAS SPEL­LING

Kon­trakt­løs. Søn­derjy­ske klar til di­a­log, men ud­lan­det lok­ker og har før­ste­pri­o­ri­tet.

SØN­DERJY­SKE:

KIM STAAL TOHOKU FREE BLA­DES: MOR­TEN POUL­SEN OSKARS­HAMN:

TORS­DAG 30. APRIL 2015 FRE­DE­RIK STORM MALMÖ RED­HAWKS: JESPER ’ ZLA­TAN’ JENSEN RÖG­LE:

Slovaki­et- Dan­mark Dan­mark- Fin­land Dan­mark- Hvi­derusland Rusland- Dan­mark USA- Dan­mark Dan­mark- Nor­ge

Slove­ni­en- Dan­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.