DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ITA­LI­EN SE­RIE A, KLOK­KEN 20: 45 BEG­GE HOLD SCORER I KAM­PEN

Der er lagt op til et af de stør­ste ri­va­l­op­gør i dansk boks­ning no­gen­sin­de, hvis Pa­tri­ck Nielsen og Ru­dy Mar­kus­sen kan bli­ve eni­ge om den kamp, de beg­ge så ud til at væ­re klar på ved pres­se­mø­det for­ud for Pa­tri­ck Ni­el­sens kamp i we­e­ken­den.

Book­ma­ke­ren Bet25 har vur­de­ret, hvad od­dset skal væ­re mel­lem de to kamp­ha­ner, hvis de skul­le bli­ve eni­ge om en da­to - og her er der ik­ke den sto­re tvivl om, at Pa­tri­ck Nielsen vil væ­re stor­fa­vo­rit.

Han er i hvert fald sat i blot od­ds 1,30 mod 3,75 på sejr til Ru­dy Mar­kus­sen.

» Vi vur­de­rer Pa­tri­ck Nielsen til at væ­re pæn fa­vo­rit i det op­gør, når vi ta­ger det he­le i be­tragt­ning. Han er i stald hos en god og se­ri­øs pro­mo­tor der fø­rer ham frem og har bok­set sta­bilt si­den 2009. Ru­dy har ik­ke væ­ret i rin­gen i over to år « . ud­ta­ler od­ds­sæt­ter Nik­las Nür­n­berg fra Bet25.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.