1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det fo­re­kom­mer ik­ke helt op­lagt, at den­ne kamp bli­ver en må­l­fest. Da de to hold mød­tes i Es­b­jerg tid­li­ge­re på for­å­ret, blev det en me­get chan­ce­fat­tig kamp, og off en­sivt er FCK svæk­ke­de af, at Dan­ny Amankwaa, An­dreas Cornelius og Yous­sef Tou­touh al­le er uden­for med ska­der. FCK skal godt nok op og sco­re, men spørgs­må­let er, hvor hårdt man vil sat­se på det fra start - det lig­ger nor­malt ik­ke til hol­dets stil - og der­til kom­mer, at kam­pen kan gå i stå ved 1- 1. Så egent­lig er det et gan­ske hæ­der­ligt od­ds på, at der mak­si­malt kom­mer to mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.