1,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Na­po­li hav­de en fan­ta­stisk we­e­kend, da hol­det selv slog si­ne nær­me­ste for­føl­ge­re fra Samp­do­ria, mens top­hold som La­zio og Ro­ma beg­ge led po­int­tab. Ra­fa­el Be­ni­tez’ trop­per vir­ker til at ha­ve smidt tøj­ler­ne eft er en sløj marts må­ned med kun en sejr i syv kam­pe og har nu sco­ret 16 gan­ge i de sid­ste fem kam­pe. Em­po­li er og­så i glim­ren­de form med kun to ne­der­lag i de sid­ste 12 Se­rie A- kam­pe, og hjem­me på Car­lo Ca­stel­la­ni har man sco­ret fem kam­pe på stri­be. Gan­ske fi ne chan­cer for at få scor­in­ger fra beg­ge mand­ska­ber i aft en.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.