2,62

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mo­ti­va­tion be­ty der ek­stremt me­get på vis­se eu­ro­pæ­i­ske bred­degra­der, blandt an­det på den ibe­ri­ske halvø, hvor Gra­na­da er ved at væ­re godt pres­set i bun­den af ræk­ken med seks po­int op til red­ning. En af år­sa­ger­ne er, at an­da­lu­si­er­ne har væ­ret for­nær­men­de rin­ge på ude­ba­ne med hor­rib­le tre po­int i de sid­ste 15 kam­pe på frem­med græs, mens man hjem­me kun har tabt til Bar­ce­lo­na i de sid­ste 11 kam­pe. Es­pa­ny­ol har vig­ti­ge Hector Moreno i ka­ran­tæ­ne og har stort set in­tet at spil­le for, så her ser 1- tal­let me­get spæn­den­de ud.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.