... og hun skal vi­de­re

BT - - DEBAT -

For før­ste gang i sin tid som stats­mi­ni­ster har Hel­le Thor­ning mu­lig­he­den for at hol­de en 1. maj- ta­le, der kan frem­kal­de æg­te bi­fald. Men det for­ud­sæt­ter, at hun gør, hvad rig­tig man­ge so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske fol­ke­tings­kan­di­da­ter hå­ber på me­get snart vil ske: Kom­mer med en klar mel­ding om, hvor­dan So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne tæn­ker sig at æn­dre dag­pen­gere­for­men.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.