Tak, polakker!

BT - - DEBAT -

Hvis man fo­re­stil­le­de sig, at der i mor­gen plud­se­lig ik­ke var øst­ar­bej­de­re i Dan­mark, er si­tu­a­tio­nen desvær­re ik­ke, at der ba­re li­ge er et dansk al­ter­na­tiv. For det før­ste er der ik­ke ret man­ge dan­ske­re, som sø­ger de job, der er le­di­ge. For det an­det er den øst­eu­ro­pæ­i­ske ar­bejds­kraft fak­tisk god. Eff ek­tiv. Hård­t­ar­bej­den­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.