’ Ar­bejd nø­gen i ha­ven­dag’: Pas på lu­rer­ne!

BT - - NYHEDER - Fo­to: Reu­ters

NATURIST

Skal du del­ta­ge i den in­ter­na­tio­na­le ’ Ar­bejd nø­gen i ha­ven- dag’ i mor­gen?

Så er det nok en god idé at tjek­ke, om hæk­ken er tæt, el­ler om di­ne na­bo­er er ty­per­ne, der bli­ver for­tør­ne­de over at se men­ne­sker kun iført ha­ve­hand­sker med bag­de­len i vej­ret over ro­sen­be­det.

Selv om du er på din egen ma­tri­kel, kan du nem­lig godt kom­me til at over­skri­de lov­giv­nin­gen ved at gå nø­gen rundt i din ha­ve, iflg. straf­fe­lovens pa­ra­graf 232 om blu­fær­dig­heds­kræn­kel­se. Den in­ter­na­tio­na­le ’ Ar­bejd nø­gen i ha­ven- dag’, fal­der før­ste lør­dag i maj hvert år og er skabt af The Naturist So­cie­ty, en ame­ri­kansk søste­r­or­ga­ni­sa­tion til Dan­ske Na­turi­ster. BNB

I mor­gen er det ’ Ar­bejd nø­gen i ha­ven- dag’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.