1. maj bli­ver våd og kold

BT - - NYHEDER -

Ar­bej­der­nes in­ter­na­tio­na­le kamp­dag i dag bli­ver en fol­ke­fest, men vej­ret vil ik­ke fe­ste med. Ud­sig­ten for fre­da­gen, der og­så er sto­re be­de­dag, by­der nem­lig på by­ger over he­le Dan­mark det me­ste af da­gen, ly­der det fra Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut ( DMI), der op­for­drer til at hu­ske pa­raply­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.