Ha­ck­ing ko­ster mil­li­o­ner

BT - - NYHEDER -

I går blev tre per­so­ner i Kø­ben­havns By­ret idømt be­tin­ge­de fængsels­straf­fe for de så­kald­te Dos- an­greb mod fag­for­e­nin­gen 3Fs hjem­mesi­de i 2012. I fle­re da­ge kun­ne 3F ik­ke rå­de over sin hjem­mesi­de, og 30.000 ar­bejds­lø­se var for­hin­dret i at ind­be­ret­te de­res dag­pen­ge. De tre døm­te skal og­så be­ta­le en er­stat­ning på 1,46 mil­li­on kro­ner til 3F.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.