Ulv set i det cen­tra­le Vi­borg

BT - - NYHEDER -

En pæ­da­gog ved Bør­ne­ha­ven Søn­der­marks­vej i det cen­tra­le Vi­borg fik sig lidt af en over­ra­skel­se i går mor­ges.. Hun ob­ser­ve­re­de nem­lig en ulv, der kom lø­ben­de på vej­en li­ge for­an bør­ne­ha­ven. Og der er nok no­get om snak­ken, for­di Mil­jøsty­ren fik seks hen­ven­del­ser i lø­bet af i går fra folk, der hav­de ob­ser­ve­ret en ulv i by­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.