’’

BT - - NYHEDER - Mo­gens Rol­l­berg Be­mos sam­le­ver

Så hør­te jeg en rig­tig grim lyd – en høj lyd. En ral­len, som når en per­son ik­ke kan træk­ke vej­ret

ge for, om der var fle­re. Jeg tror det ik­ke, « for­tal­te sam­le­ve­ren med svag stem­me.

Hun for­kla­re­de der­ef­ter, hvor­dan hun øje­blik­ke se­ne­re stav­re­de sig vej gen­nem mør­ket hen til ga­ra­ge­dø­ren, hvor hun nær­mest faldt over sin liv­lø­se kæ­re­stes ben.

» Da jeg stø­der på no­get, blev jeg for­skræk­ket. Og så ser jeg, at det var Mo­gens, der lå der. Jeg rin­ger til 112 kla­re­de sam­le­ve­ren, der ar­bej­de­de som sy­ge­hjæl­per i me­re end 30 år.

In­gen tek­ni­ske be­vi­ser

Sam­le­ve­ren nå­e­de og­så at be­mær­ke en bil, som få øje­blik­ke ef­ter kør­te væk fra ste­det.

» Jeg hav­de hå­bet, det var no­gen, der kun­ne hjæl­pe, men den kør­te ba­re for­bi. Jeg så sil­hu­et­ten af fø­re­ren in­de i bi­len. Vi kig­ger på hin­an-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.