’’

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bircow Næss- Sch­midt

Jeg var så ban­ge over at bli­ve holdt fast og få re­vet mit tøj itu

Char­lot­te Bircow Næs­sS­ch­midt for­tæl­ler, at hun var til en fest, hvor hun plud­se­lig blev bå­ret væk af to be­kend­te og låst in­de på et væ­rel­se.

» Mit tøj blev re­vet i styk­ker, men hel­dig­vis ske­te der ik­ke me­re, « for­tæl­ler hun til BT.

Den ak­tu­el­le sag fik hen­de til at for­tæl­le om den ube­ha­ge­li­ge op­le­vel­se fra sin ung­dom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.