’’

BT - - PRIVATØKONOMI - Li­se Nytoft Berg­mann Nor­dea Kre­dit

Det er bå­de po­si­tivt for den en­kel­te og for dansk øko­no­mi. Vi ved, at når dan­sker­nes fri­vær­di­er sti­ger, så får man lidt me­re lyst til at bru­ge pen­ge

» Det er bå­de po­si­tivt for den en­kel­te og for dansk øko­no­mi. Vi ved, at når dan­sker­nes fri­vær­di­er sti­ger, så får man lidt me­re lyst til at bru­ge pen­ge. Og når jeg kø­ber nye ha­ve­møb­ler i ste­det for kun at gi­ve dem en gang olie, kom­mer der før el­ler si­den me­re gang i byg­ge­mar­ke­der­ne. Så er de nødt til at an­sæt­te nye men­ne­sker, som går fra over­før­sels­ind­komst til løn­check. Det er en po­si­tiv spiral, der bli­ver sat i gang, når dan­sker-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.