Ivær­di vok­ser Be­regn din egen fri­vær­di

BT - - PRIVATØKONOMI - Så­dan er tal­le­ne fun­det GRA­FIK kr. vær­di: 1.600.000

439.366

24.928

183.55757 Æn­dring over året: - 24.632 2

398.067

17.834

254.112

133.925

23. 23.565 5

179.745

- 50.09797

323.7366

- 1088

19.79619. Æn­dring over året: 20.174

- 20.675

366.623

- 31.659

671.649

31.547

134.861

472.6133

56.8088

258.822

- 52.374

145.043

- 23.9900

95.308

- 134.438

326.213

463.980

75.299

213.262

- 19.239

199.085

- 41.235

374.019

103.621

269.062

919

942.708

187.944

784.277

182.448

757.396

153.173

940.248 8

93.455 5

393.158

36.716

222.950

54.726

310.800

- 53.475

626.775

94.195

740.248

128.693

503.007

165.200

Æn­dring over året:

978.201

267.4082

726.572

53.486

897.513

208.775

715.121 1

145.260 0

1.202.285

665.528

85.068

56.6988

- 23.167 7

897

Æn­dring over året:

1.169.475

103.523

668.112

56.950

287.849

50.825

Æn­dring over året:

954.506

208.871

521.947

189.112

- 32.030

709.369

92.594

74.959

727.2499

130.2788

264.90826

67.47467 7.474

199.16419 Æn 44.99544

1.609.493

84.106

- 41.714

51.700

1.610.017

119.733

Æn­dring over året:

864.225

124.463

2.641.122

337.186

926.711

262.733

1.709.988

274.486

3.640.499

523.341

963.368

172.409

1.250.026

207.024

961.141

215.455

1.222.269

138.739

128.629

- 55.795 Vær­di­en er be­reg­net ud fra bo­lig­pristal­le­ne, an­tal­let af bo­li­ger, gæl­den i bo­li­ger­ne i form af tal for banklån re­la­te­ret til bo­li­gen og re­al­kre­dit­lå­ne­ne i ejer­bo­li­ger. Re­al­kre­dit Dan­mark har fo­re­ta­get be­reg­nin­ger­ne på bag­grund af da­ta fra blandt an­dre Dan­marks Sta­ti­stik, Na­tio­nal­ban­ken samt Re­al­kre­dit­for­e­nin­gen.

109.670

- 93

Iføl­ge

re­al­kre­dit­loven kan du lå­ne op til 80 pro­cent af din bo­ligs vær­di ( dog 60 pro­cent for fri­tids­hu­se).

er for­skel­len mel­lem de lån, du al­le­re­de har i din bo­lig, og de 80 pro­cent af vær­di­en.

Fri­vær­di­en Ek­sem­pel: Bo­li­gens

80

Re­st­gæld

Fri­vær­di

Den

of­fent­li­ge ejen­doms­vur­de­ring er et godt ud­gangs­punkt, når du skal an­slå vær­di­en af din bo­lig. Ejen­doms­vur­de­rin­gen, der fast­sæt­tes af Skat, er vær­di­en af he­le din ejen­dom, inkl. grund og byg­nin­ger og er den vær­di, som Skat skøn­ner, at du kan få ved et salg.

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4: g et:

2014, kvar­tal 4:

2014,201 kvar­tal 4:

Æn­dringÆn ndring over året:

Æn­dringng over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014,201 kvar­ta­lar­tal 4:

Æn­dringÆnd ng over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dringg over år året:ret:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

ret:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

2014, kvar­tal 4:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

20 2014, kvar­tal 4:

Æ Æn­dring over året:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014,20 kvar­tal 4:

Æn­dringÆn over året:

20 2014, kvar­tal 4:

Æn Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal­r­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014,201 kvar­tal 4:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2 2014, kvar­tal 4:

Æ Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

2014,20 kvar­tal 4:

Æn­dringÆn over året:

2014,20 kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

g

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

20 2014, kvar­tal 4:

Æ Æn­dring over året:

pro­cent af vær­di­en: 1.280.000 kr.

på di­ne lån i bo­li­gen: 900.000 kr.

( be­løb du kan lå­ne som re­al­kre­dit­lån): 380.000 kr.

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014,20 kvar­tal 4:

Æ

2014,20 kvar­tal 4:

Æ

2014, kvar­tal 4:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.