Den dan­ske di­vas mænd

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

ÆG­TE­SKA­BER

Den 80- åri­ge sku­e­spil­ler Ghi­ta Nør­by har væ­ret gift fi­re gan­ge i sit liv.

I dag bor hun ale­ne i en vil­la i Øve­rød ved Holte, men er kæ­re­ste med sin fjer­de mand, ka­pel­me­ster og mu­si­ker Svenn Skip­per.

Ghi­ta Nør­by blev gift før­ste gang al­le­re­de som 21årig med ar­ki­tek­ten Mo­gens Garth- Grü­ner, der tog sit eget liv i 1957, kun et år ef­ter par­rets bryl­lup.

Der­ef­ter var sku­e­spil­le­rin­den kæ­re­ste med sku­e­spil­le­ren Hen­rik Wie­he i nog­le år, men i 1963 blev Ghi­ta Nør­by gift for an­den gang. Den­ne gang med ti­dens sto­re po­pi­dol, croo­ne­ren og Grand Prix- stjer­nen Da­rio Cam­peot­to, som hun fik søn­nen Gi­a­co­mo med året ef­ter.

Kæ­re­ste­ven­ner

Det æg­te­skab gik i op­løs­ning i 1969, men al­le­re­de året ef­ter var Ghi­ta Nør­by stormen­de fo­rel­sket i sku­e­spil­ler- kol­le­ga­en Jør­gen Re­en­berg, som hun sag­de ja til i 1970.

De to holdt sam­men i ot­te år, men gik fra hin­an­den i 1978. Men i 1984 be­slut­te­de Nør­by sig for at prø­ve lyk­ken én gang til. Den­ne gang med pi­a­nist og ka­pel­me­ster Svenn Skip­per. De var sam­men i 27 år, ind­til de blev se­pa­re­ret og se­ne­re skilt i 2011.

I 2013 genop­tog Skip­per og Nør­by for­hol­det, og i dag er par­ret sam­men igen.

Ik­ke som æg­te­par, men som ’ kæ­re­ste­ven­ner’, som Ghi­ta Nør­by selv be­teg­ner for­hol­det.

Ghi­ta blev gift med sku­e­spil­ler Jør­gen Re­en­berg ( ne­derst) i 1970 ef­ter skils­mis­sen fra po­pi­do­let Cam­peot­to ( øverst) året før.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.