Go­de kil­der til pro­te­in

BT - - SUNDHED - Kil­der: Martin Kreutzer og Uma­hro Ca­do­gan

Spis pro­te­in i form af æg, kød, kyl­ling, me­je­ri­pro­duk­ter, fisk el­ler skal­dyr – og glem ik­ke den fe­de fisk i form af ma­k­rel, sild, laks og ør­red, der hjæl­per krop­pen til at be­kæm­pe den in­f­lam­ma­tion, der ty­pisk op­står ef­ter en gang sve­dig træ­ning. Fed fisk vir­ker an­ti­in­f­lam­ma­to­risk og kan væ­re med til at mini­me­re ri­si­ko­en for ska­der, så snup for ek­sem­pel et styk­ke brød med ma­k­rel i to­mat ef­ter træ­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.