Skru op for an­tioxi­dan­ter­ne Spis tre ho­ved­må­l­ti­der

BT - - SUNDHED -

Vil du ha­ve det op­ti­ma­le ud af din træ­ning og øge krop­pens styr­ke og resti­tu­tion, er det vig­tigt, at du er op­mærk­som på, hvad du spi­ser. Skru op for grønt­sa­ger, bær, frug­ter, kryd­de­ri­er, kryd­derur­ter, te og ka­kao, der er ri­ge på an­tioxi­dan­ter. Kål og bær frem­mer re­sti­tu­tio­nen og styr­ker im­mun­for­sva­ret. Lad dig ik­ke nø­je med en gu­lerod el­ler et æb­le, men spis kraft­fuld frugt og grønt som sol­bær, rød­kål og broc­co­li. Rød­be­deju­i­ce øger ilt­op­ta­gel­sen og blod­gen­nem­strøm­nin­gen.

For at gi­ve din krop de bedst mu­li­ge be­tin­gel­ser skal du sør­ge for at få tre ho­ved­må­l­ti­der om da­gen. Det kan væ­re fri­sten­de at bru­ge træ­nin­gen som und­skyld­ning for at spi­se us­undt. Men du bør drop­pe de dår­li­ge va­ner og min­de dig selv om, hvor vig­tigt det er at ha­ve et sundt fun­da­ment.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.