Træ­nings­mak­ker Op­ti­ma­le Drik vand i ti­de be­tin­gel­ser til din krop

BT - - SUNDHED -

Husk og­så at drik­ke nok vand og at gø­re det in­den din træ­ning. Du kan højst op­ta­ge én li­ter vand i ti­men, så husk at drik­ke i lø­bet af da­gen in­den træ­ning, i ste­det for at prø­ve at drik­ke en mas­se væ­ske i sid­ste øje­blik. Sørg for at spi­se sol­bær, rød pe­ber, broc­co­li, kiwi og ap­pels­i­ner, der er ri­ge på C- vi­ta­mi­ner, som gør dig bed­re i stand til at op­ta­ge jern fra ko­sten, og er med til at gi­ve stær­ke se­ner. Der er et di­rek­te for­hold mel­lem Dvi­ta­mi­ner, og hvor godt di­ne mus­k­ler ar­bej­der, spis der­for fe­de fisk som ma­k­rel, sild og laks. Calci­um hjæl­per dig med at op­byg­ge styr­ke, og calci­um får du pri­mært fra mæl­ke­pro­duk­ter, men og­så grønt­sa­ger, brød og nød­der in­de­hol­der calci­um.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.