Proclaimers: Tungt ek­ko fra 80’ er­ne

BT - - KULTUR - Jan Op­strup Poul­sen Gaff a

MU­SIK

Let’s Hear it For The Dogs

POP

** ****

Brød­re­ne Craig og Char­lie Reid hav­de de­res tid i slut- fi rser­ne med en me­lo­disk folkro­ck, sun­get med kraft ig skotsk ac­cent og et po­li­tisk ind­hold, som top­pe­de med det me­lo­di­ske ’ Suns­hine on Leith’ fra 1988.

Nu for­sø­ger de igen at gi­ve kun­stigt ån­de­dræt til de­res ær­ke­bri­ti­ske san­ge, hvor der skrå­les godt igen­nem med dræ­ven­de vo­ka­ler. Og det er san­ge af en an­den tid, hvor Mad­ness var det stør­ste på jor­den. Med en va­rig­hed af ca. tre mi­nut­ter hol­der de fast i po­p­tra­di­tio­nen, hvor san­ge­ne le­ve­res en­kelt og li­ge­til. Det ka­ster me­lo­di­drev­ne san­ge af sig, men uden de helt sto­re be­væ­gel­ser.

The Proclaimers skal nok ha­ve et tro­fast æl­dre bri­tisk pu­bli­kum, men man skal væ­re no­get nostal­gisk an­lagt for at hop­pe med på vog­nen af tun­ge san­ge, der des­pe­rat for­sø­ger at kø­re den hjem på bri­tisk char­me. Og ja, sjovt ly­der det da, men læn­ge­re er den så hel­ler ik­ke. The Proclaimers har haft sin tid, og det æn­drer Let’s Hear It For The Dogs ik­ke på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.