3x

BT - - TV -

STOR­BY­DRØM­ME BE­GIN­NERS Oli­ver fo­rel­sker sig i den ufor­ud­si­ge­li­ge An­na. Den ny­fund­ne kær­lig­hed får ham til at min­des sin far, der er død få må­ne­der tid­li­ge­re.

Kl. 21.15

Kl. 21.30

Ben Af­fl eck.

Der bli­ver vendt op og ned på Ol­lies liv, da hans ko­ne dør i bar­sels­sen­gen. Plud­se­lig er Ol­lie en­lig far til en nyfødt pi­ge. For at kun­ne over­skue si­tu­a­tio­nen væl­ger han at fl yt­te ind hos sin far i den for­stad, hvor han er vok­set op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.