BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV- GUIDE -

LOT­TE SCHAR­FF Jour­na­list

’ Smid tø­jet Dan­mark’

Ind­sam­lingsshow

Hver gang en ka­ta­stro­fe ram­mer ude i ver­den, er dan­sker­ne go­de til at skil­lin­ge sam­men. Nu gør vi det igen. Den­ne gang gæl­der Rø­de Kors ´ ind­sam­ling ik­ke dron­nin­gens klin­gen­de mønt, men vo­res afl ag­te tøj. Det kan nem­lig gen­bru­ges el­ler sæl­ges til gavn for nød­hjælps­ar­bej­de i lan­de som Li­be­ria og Kir­gi­si­stan. JACOB STAEHELIN Sport­s­chef

Lei­ce­ster- Newcast­le

Sport Kasper Sch­mei­chels over­le­vel­se i Pre­mi­er Le­ague er plud­se­lig re­a­li­stisk eft er en for­ry­gen­de sti­me, der har ka­stet fi re sej­re af sig. Den­ne gang ven­ter ufat­te­lig forms­va­ge Newcast­le, så mu­lig­he­der­ne for at kom­me end­nu læn­ge­re fra nedryk­nings­stre­gen er af­gjort til ste­de på hjem­me­ba­ne.

6’ EREN LØR­DAG 13.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.